Wit Kolodziej

Spesialist i Oralkirurgi- og oralmedisin

Spesialist i oralkirurgi og oralmedisin med norsk godkjenning fra 2012.
Medlem hos norsk tannlegeforeningen(MNTF).
Utfører klinikkens mer avanserte oralkirurgiske inngrep som kompliserte visdomstannfjerninger, kjevecyster og all implantatinnsettinger.